darowizna pieniężna w rodzinie - kiedy jest zwolniona z podatku?

Czy Darowizna pieniężna w rodzinie jest zwolniona z podatku?

Czy darowizna pieniężna w rodzinie (najbliższej) przekazana w gotówce podlega zwolnieniu z podatku? NSA w uchwale z 20.03.2023 r. rozstrzygnął tę kwestię zamykając tym samym wątpliwości podatników.
rzepisy regulujące warunki zwolnienia z podatku od spadków i darowizn zawierają niejasności i pułapki. O jednej z nich pisałam w jednym z wcześniejszych postów omawiając kwestię zwolnienia z podatku od spadku w odniesieniu do nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci. To nie jedyny niejasny i wątpliwy zapis ustawy o podatku od spadków i darowizn.

nabycie jednostek uczestnictwa dyspozycja na wypadek śmierci

Nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci –  termin na SD – Z2

Nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci. Termin na złożenie SD-Z2 w stosunku do jednostek uczestnictwa nabytych na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci nie jest taki sam, jak zwykle obowiązujący nas termin, tj. termin liczony od stwierdzenia nabycia spadku