dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie. Jak się zabezpieczyć sprawy spadkowe?

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie – jak się zabezpieczyć?

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie. Jakie prawa ma współmałżonek? Z kim dziedziczy po swoim małżonku? Jak się zabezpieczyć w takiej sytuacji?