jak zapisać w spadku mieszkanie

Jak zapisać w spadku mieszkanie?

Jak zapisać w spadku mieszkanie do pozostałej części spadku powołując spadkobierców testamentowych? Zapis windykacyjny.