śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji

Śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji

Śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji. Sąd Najwyższy podjął bardzo niekorzystną dla wierzycieli uchwałę.