Czy nowy testament (zawsze) unieważnia wcześniejszy?

Spytano mnie niedawno, czy spadkobierca – testator może zmienić zdanie co do rozrządzenia swoim majątkiem i czy wystarczy do tego sporządzenie nowego testamentu.  Generalnie późniejszy testament uchyla wcześniejszą wolę testatora w takim zakresie w jakim została ona wyrażona w testamencie wcześniejszym. Nie może to być więc testament o dowolnej treści i nie można mówić o …

Czy nowy testament (zawsze) unieważnia wcześniejszy? Czytaj Więcej