podatek od spadku

nabycie jednostek uczestnictwa dyspozycja na wypadek śmierci

Nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci –  termin na SD – Z2

Nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci. Termin na złożenie SD-Z2 w stosunku do jednostek uczestnictwa nabytych na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci nie jest taki sam, jak zwykle obowiązujący nas termin, tj. termin liczony od stwierdzenia nabycia spadku