Podatek od spadku – kto jest zwolniony?

Podatek od spadku. Od otrzymanego spadku co do zasady musimy zapłacić podatek.  Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie z obowiązku podatkowego członków najbliższej rodziny.  UWAGA! Opisane poniżej zasady dotyczą spadków otwartych PO 1 stycznia 2007 roku. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD SPADKU OBEJMUJE: MAŁŻONKA, ZSTĘPNYCH, WSTĘPNYCH, RODZEŃSTWO, PASIERBA, OJCZYMA, MACOCHĘ. Co istotne, w grupie osób zwolnionych z podatku …

Podatek od spadku – kto jest zwolniony? Czytaj Więcej