Śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji

To bardzo niekorzystna dla wierzycieli uchwała.