Sprzedaż mieszkania ze spadku-jak nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości ze spadku. Czy nadal trzeba czekać 5 lat?

Sprzedaż mieszkania ze spadku a podatek

Sprzedaż mieszkania ze spadku. Zmiana przepisów z 2019 roku umożliwiła (z pewnymi wyjątkami) sprzedaż odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia. Wprawdzie nadal obowiązuje termin 5 lat, jest on jednak liczony od nabycia przez spadkodawcę.