środki w OFE i na subkoncie w ZUS

Wypłata z subkonta w ZUS i OFE środków po śmierci ubezpieczonego

Wiele osób nie wie, że po śmierci bliskiej osoby, która nie dożyła do emerytury przysługuje wypłata z subkonta w ZUS i z OFE.