Spadek z dobrodziejstwem inwentarza - czy to zawsze bezpieczne przyjęcie spadku?

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – Bezpieczne dziedziczenie – Czy zawsze?

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza to w potocznym rozumieniu dziedziczenie bez konieczności spłacania długów w wysokości przewyższającej aktywa spadku. Od kilku lat taki sposób dziedziczenia jest dorozumiany. Nie załatwia to jednak całkowicie sprawy gdy spadek jest obciążony długami.