Odpowiedzialność spadkobiercy za zapis w testamencie

W jaki sposób spadkobierca odpowiada za zapis w testamencie?