Wypłata z subkonta w ZUS i OFE środków po śmierci ubezpieczonego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830450207/U/D19830207Lj.pdf

 

wypłata z subkonta w ZUS i środków zgromadzonych w OFE

Wypłata z subkonta w ZUS i z OFE

Wiele osób nie ma wiedzy że po śmierci bliskiej osoby, która nie dożyła do emerytury warto sprawdzić stan środków zmarłego w OFE i na subkoncie w ZUS.

Może się okazać, że przysługuje nam wypłata środków z OFE zgromadzonych przez zmarłego

i środków na jego subkoncie w ZUS.

Taka wypłata następuje na wniosek uprawnionego. Nie następuje z automatu, a ZUS nie ma obowiązku informowania o zgromadzonych środkach.

Gdy nie wiemy, czy zmarły był członkiem OFE należy zwrócić się z takim zapytaniem do ZUS, który wskaże właściwy Fundusz. Jeżeli zmarły posiadał tylko subkonto w ZUS, również można wnioskować o wypłatę zgromadzonych na nim środków.

Jeżeli ubezpieczony był członkiem OFE, cały proces rozpoczyna się w Funduszu, na dalszym etapie następuje realizacja uprawnień co do środków na subkoncie. Jeżeli jednak zmarły posiadał tylko subkonto w ZUS, prawdopodobnie nikt nie zawiadomi spadkobierców o zalegających i gotowych do wypłaty środkach.

Środki w OFE i na subkoncie ZUS w przypadku ich wypłaty nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, należy się jednak od nich podatek dochodowy, który ZUS potrąci dokonując wypłaty.

W przypadku śmierci emeryta w ciągu 3 lat od wypłacenia pierwszego świadczenia należy się (pod pewnymi warunkami) wypłata gwarantowana, o czym innym razem.

Zastrzeżenie prawne: Treści zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnych porad czy usług prawnych. Przed podjęciem decyzji należy skonsultować się z radcą prawnym lub innym specjalistą w danej dziedzinie.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *