Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Papiorek

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Papiorek świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

W obszarze mojego szczególnego zainteresowania leżą SPRAWY SPADKOWE (testament, stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia,zachowek i in.) RODZINNE (rozwód, separacja, alimenty), OCHRONA WŁASNOŚCI, SPRAWY PRZECIWEGZEKUCYJNE oraz sprawy z zakresu PRAWA PRACY.

W zakresie obsługi prawnej firm wieloletnia praca na rzecz przedsiębiorców (w tym spółek) zapewniła mi nie tylko prawnicze doświadczenie zawodowe, ale również umiejętność umiejscowienia aspektów prawnych w szerszym kontekście funkcjonowania firmy (obszary handlowe, kwestie księgowe, kadrowe i in.). W tej sferze posiadam duże doświadczenie szczególnie w zakresie dochodzenia wierzytelności (na etapie polubownym, sprawy o zapłatę, postępowanie egzekucyjne) oraz umów i ich zabezpieczeń.

Świadczę usługi w formie: - porad prawnych udzielanych w siedzibie kancelarii w Tarnowskich Górach, innym dogodnym dla klienta miejscu w obrębie Śląska (Bytom, Katowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze i in.) lub telefonicznie - prowadzenia danej sprawy - stałej obsługi prawnej.

Na stronie kancelarii prowadzę bloga spadkowego a na Facebooku stronę Temida w Twojej Firmie.

zdjęcie

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców

Prawo cywilne

  Prawo cywilne


 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych: umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowasprzedaży, umowa dzierżawy i in.
 • reklamacje
 • dochodzenie wierzytelności
 • ochrona przed bezzasadnymi roszczeniami
 • odszkodowania

Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne


 • rozwód
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • darowizny

Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe


 • testament
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zrzeczenie się dziedziczenia
 • odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • zachowek

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

  Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


 • umowa o pracę
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • dochodzenie zaległych wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowania za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • umowa o zakazie konkurencji
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • regulaminy pracy, wynagrodzenia ZFŚS
 • reprezentacja klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy

Prawo administracyjne

  Prawo administracyjne


 • reprezentowanie klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych do WSA
 • skargi kasacyjne do NSA

Restrukturyzacja i upadłość

  Restrukturyzacja i upadłość


 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorców i spółek
 • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego

Windykacja należnośći

  Windykacja należności


 • windykacja przedsądowa
 • dochodzenie zapłaty należności w postępowaniu sądowym
 • obsługa postępowania egzekucyjnego

Zastępstwo prawne i procesowe

  Zastępstwo prawne i procesowe


 • reprezentacja klientów w sprawach sądowych i pozasądowych

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

  Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców


 • zakładanie, zawieszanie działalności gospodarczej
 • tworzenie i rejestracja spółek, zmiany umowy spółki: umowy, regulaminy, zabezpieczenie i dochodzenie wierzytelności i in.
 • umowy handlowe
 • zabezpieczenia wierzytelności
 • porozumienia płatnicze
 • ugody
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie w sporach z dłużnikami/wierzycielami
 • projekty uchwał na Zgromadzenie Wspólników
 • pomoc prawna w zakresie prawa pracy

Zasady rozliczeń

Kancelaria świadczy usługi w ramach jednorazowych zleceń (np. udzielenie porady prawnej), jak i umów o stałą obsługę prawną. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy.

Stosowane formy rozliczeń

 • stawka godzinowa
 • stałe honorarium
 • honorarium + premia za wynik

Kontakt

Spotkania z klientami odbywają się w siedzibie Kancelarii lub w miejscu uzgodnionym z klientem, przed wizytą w Kancelarii należy dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny spotkania

Dane kontakowe

Lokalizacja

 • ul. Tymiankowa 1,
  42-680 Tarnowskie Góry

Godziny pracy

 • Poniedziałek: 15:00–18:00

 • Wtorek: 15:00-18:00

 • Środa: 15:00-18:00

 • Czwartek: 15:00–18:00

 • Piątek: 15:00-18:00

 • Sobota: zamknięte