Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych

01

Prawo Cywilne

Zakres usług:
 • sporządzanie i opiniowanie: umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa sprzedaży, umowa najmu i in.
 • umowa dożywocia
 • wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania, zasiedzenie
 • sprawy przeciwegzekucyjne
 • sprawa o zapłatę
 • ustanowienie służebności,
 • służebność drogi koniecznej
 • służebność przesyłu
 • dochodzenie odszkodowania
02

Prawo Rodzinne

Zakres usług:
 • rozwód
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • darowizny
03

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Zakres usług:
 • zakładanie, zawieszanie działalności gospodarczej
 • tworzenie i rejestracja spółek, zmiany umowy spółki: umowy, regulaminy, zabezpieczenie i dochodzenie wierzytelności i in.
 • umowy handlowe
 • zabezpieczenia wierzytelności
 • porozumienia płatnicze
 • ugody
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie w sporach z dłużnikami/wierzycielami
 • projekty uchwał na Zgromadzenie Wspólników
 • pomoc prawna w zakresie prawa pracy
04

Prawo spadkowe

Zakres usług:
05

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Zakres usług:
 • umowa o pracę
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • dochodzenie zaległych wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowania za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • umowa o zakazie konkurencji
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • regulaminy pracy, wynagrodzenia ZFŚS
 • reprezentacja klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy
06

Prawo administracyjne

Zakres usług:
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych do WSA
 • skargi kasacyjne do NSA
07

Windykacja należności

Zakres usług:
 • windykacja przedsądowa
 • dochodzenie zapłaty należności w postępowaniu sądowym
 • obsługa postępowania egzekucyjnego
08

Zastępstwo prawne i procesowe

Zakres usług:
 • reprezentacja klientów w sprawach sądowych i pozasądowych
09

Restrukturyzacja i Upadłość

Zakres usług:
 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorców i spółek
 • zgłoszenie wierzytelności

Opinie Klientów

Profesjonalne podejście do klienta, szybka i rzetelna pomoc.
Ernest E.
Usługa została wykonana w pełni profesjonalnie. Bardzo dobry i miły kontakt z panią mecenas. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Polecam!
Monika M.
Bardzo profesjonalne i indywidualne podejście do klienta. Jestem bardzo zadowolona z usług Pani Katarzyny. Polecam!
Joanna K.
prawnik tarnowskie góry, prawnik śląsk, PORADY ONLINE

zapraszam do kontaktu - osobiście, telefonicznie, online

Spotkania z klientami odbywają się w Kancelarii lub w innym dogodnym dla klienta miejscu. Udzielam również porad prawnych online.