spadek z długami

spadek z długami po dalekim krewnym

Jak uchronić się przed odziedziczeniem spadku z długami?

Śmierć dalekiego krewnego może się niestety dla nas wiązać z koniecznością spłacania jego długów. 

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że w przypadku śmierci dotyczą nas problemy finansowe tylko najbliższych członków rodziny, możemy bez naszej wiedzy i udziału odziedziczyć długi dalekiego kuzyna. Spadek z długami może być nie lada problemem i wiązać się z koniecznością spłacania cudzych długów lub co najmniej z długim postępowaniem sądowym.

O śmierci dalekiego krewnego często dowiadujemy się z pisma z sądu wzywającego nas do zajęcia stanowiska w sprawie o wszczętej przez wierzyciela o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku – naszym dalekim krewnym. 

Jak daleki to może być krewny? Niestety aż tak daleki, że któryś z jego dziadków jest z nami w linii prostej spokrewniony. Dziedziczenie ustawowe sięga aż zstępnych (dzieci, wnuki, itd.) wspólnych dziadków.

SPADEK Z DŁUGAMI

Krewni z dalszych grup dziedziczenia są powoływani do spadku w razie braku bliższych krewnych lub gdy odrzucą w terminie spadek.

Jeżeli więc w ciągu 6 miesięcy od \”powołania do spadku\” nie złożymy oświadczenia o odrzuceniu spadku – przyjmiemy go niejako \”z automatu\” z dobrodziejstwem inwentarza (dotyczy to spadków otwartych po zmianie przepisów z 18. X.2015 r.). \”Dobrodziejstwo inwentarza\” oznacza, że przyjmiemy spadek do jego czystej wartości, czyli bez długów. 

Mogłoby się więc wydawać, że jeżeli odziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza spadek z długami, to instytucja takiego przyjęcia spadku (od 2015 r. następująca niejako \”z automatu\”) uchroni nas przed koniecznością ich spłacania i nie musimy podejmować żadnych kroków prawnych by uchronić się przed finansowymi konsekwencjami. Nie do końca tak jest, o czym pisałam we wcześniejszym poście.

Obciążonego długami spadku nie możemy też w dowolnym czasie odrzucić. Mylne jest częste przekonanie, że wystarczy udać się do notariusza, odrzucić spadek i zapomnieć o sprawie.

Skutecznie odrzucić spadek możemy dopiero wówczas, gdy będzie „nasza kolej” do dziedziczenia po danym spadkodawcy.

Co oznacza „we właściwym czasie”?

  ———–> W ciągu 6 miesięcy od odrzucenia spadku przez wszystkich spadkobierców z wyższej grupy dziedziczenia.

Oświadczenie złożone wcześniej, „na zapas”, przed powołaniem spadkobierców z wyższej grupy dziedziczenia będzie nieskuteczne i może nas narazić na jeszcze większe komplikacje z niechcianym spadkiem. Powinniśmy więc pozostawać w kontakcie z bliższą rodziną zmarłego, by poznać swój "właściwy czas" do odrzucenia spadku.