Jak ubezwłasnowolnić osobę starszą?

Jak przeprowadzić ubezwłasnowolnienie osoby starszej?

Jak przeprowadzić ubezwłasnowolnienie osoby starszej, która wskutek wieku lub chorób nie może samodzielnie funkcjonować?