15.11.2023 zmieniają się grupy dziedziczenia w prawie spadkowym

15.11.2023 – Zmiany w prawie spadkowym

15 listopada 2023 roku wchodzą w życie zmiany w prawie spadkowym korzystne przede wszystkim dla osób chcących odrzucić zadłużony spadek.

Zmiana kodeksu cywilnego wprowadza m.in. odmienne regulacje w zakresie dziedziczenia.
  1. Ustawodawca uregulował zgodnie z orzecznictwem kwestię biegu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w przypadku, gdy biegnie termin do przyjęcia/odrzucenia spadku, a konieczne jest uzyskanie zgody sądu (odrzucenie spadku w imieniu małoletniego):

art. 1015 § 1 (2) k.c.: „Jeżeli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zezwolenia sądu, bieg terminu do złożenia oświadczenia ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w tym przedmiocie”. 

Ponadto uregulowano również skuteczność oświadczenia w przypadku, gdy wniosek w tym przedmiocie został złożony w terminie, a samo złożenia oświadczenia nastąpiłoby po upływie 6 miesięcy od powołania do spadku: 

§ 1 (1): „Do zachowania terminu o którym mowa w § 1 (termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku), wystarcza złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku”.

2. Ograniczony został krąg spadkobierców, co w praktyce oznacza korzystniejszą sytuację dla dalekich krewnych, którzy często o istnieniu dalekiego krewnego dowiadywali się, gdy sąd ich zawiadamiał, że zmarł, a wszyscy bliżsi odrzucili spadek. Czasem dowiadywali się już po terminie na odrzucenie spadku.

3. Zmiany w prawie spadkowym – zmiana w grupach dziedziczenia ustawowego:

Zmianie ulega ostatnia przed gminą i Skarbem Państwa grupa, tj.

„zstępni dziadków” zmiana na: „dzieci dziadków”.

Może się wydawać, że to niewielka zmiana, w praktyce jednak ma duże znaczenie przede wszystkim w aspekcie dochodzenia przez wierzycieli zapłaty od spadkobierców dłużnika. Najbliższa rodzina zazwyczaj wie o jego śmierci, odrzuca w porę spadek, a dalsi krewni (krewni po wspólnych dziadkach, pradziadkach, i tak dalej) często o tym, że odziedziczyli długi dowiadują się już po terminie na odrzucenie spadku. O tym, że nie można odrzucić spadku „na zapas”, przed wcześniej uprawnionymi pisałam w jednym z wcześniejszych wpisów – TUTAJ. 

Teraz szukanie spadkobierców skończy się na dzieciach dziadków zmarłego. Do 15.11.2023 roku w razie braku żyjących dzieci dziadków sąd idzie dalej w szukaniu krewnych: wnuki, prawnuki, itd. (czyli zstępni).

Zastrzeżenie prawne: Treści zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnych porad czy usług prawnych. Przed podjęciem decyzji należy skonsultować się z radcą prawnym lub innym specjalistą w danej dziedzinie.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *