Śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji

Wierzyciel poniesie dotkliwe skutki finansowe, gdy nie wiedział, że dłużnik zmarł.

Na początku roku Sąd Najwyższy podjął ważną i bardzo niekorzystną dla wierzycieli uchwałę dotyczącą skutków wszczęcia postępowania egzekucyjnego po śmierci dłużnika (III CZP 36/22)

Śmierć dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego może dla wierzyciela oznaczać poważne konsekwencje finansowe.

Wierzyciel w zasadzie nie ma możliwości skutecznego sprawdzenia przed złożeniem komornikowi wniosku o wszczęcie egzekucji czy jego dłużnik żyje. Wierzyciel może wystąpić z takim zapytaniem do USC, nie ma jednak pewności, że informacja jaką uzyska będzie aktualna na dzień wszczęcia egzekucji.  

W uchwale podjętej 27 stycznia 2022 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że:

złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

Zgodnie natomiast z powołanym art. 30 w/w ustawy:

w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego (…) komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego wierzyciel składając wniosek do komornika zapłaci 10% świadczenia, którego wyegzekwowanie zlecił komornikowi w sytuacji, gdy okaże się, że przed wszczęciem postępowania dłużnik zmarł.

Ta uchwała Sądu Najwyższego zmienia dotychczasowe stanowisko SN i przerzuca na wierzyciela konsekwencje finansowe postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym (wyrokiem), zleca komornikowi wszczęcie postępowania egzekucyjnego, nie mając możliwości bieżącego weryfikowania czy dłużnik żyje, a mimo to gdy okaże się, że dłużnik zmarł zanim komornik wszczął postępowanie egzekucyjne – role się odwrócą i to wierzyciel poniesie konsekwencje finansowe zadłużenia swojego dłużnika!

uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 stycznia 2022 roku, sygn. akt III CZP 36/22

Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.


1 thought on “Śmierć dłużnika przed wszczęciem egzekucji”

  1. Jak mogę sprawdzić, czy mój dłużnik żyje? Mam wyrok z umorzeniem komornika sprzed kilku lat i nie wiem, co się dzieje z dłużnikiem, a boję się tej opłaty.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *