Polityka prywatności

Ograniczenie odpowiedzialności

Blog prowadzony na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Papiorek ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, nie stanowi porady prawnej, nie ma charakteru oferty.

Autor bloga nie odpowiada za jego treść, ani za zastosowanie się  lub nie czytelników do zawartych w jego treści informacji. Autor nie odpowiada również za treść komentarzy zamieszczonych na blogu przez osoby trzecie.

Polityka prywatności i pliki „cookies”

Zakres Polityki Prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Papiorek

Polityka prywatności obejmuje dane osobowe klientów i użytkowników bloga Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna Papiorek oraz określa zakres i  sposoby korzystania z danych, a także prawa i obowiązki użytkowników i zabezpieczenie danych osobowych.

Polityka prywatności odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe podane przez klientów Kancelarii i  użytkowników bloga przetwarzane są przez Katarzynę Papiorek, prowadzącą działalność pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Papiorek, ul. Tymiankowa 1, 42-680 Tarnowskie Góry w  zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej w ramach działalności prowadzonej Kancelarii,  a na blogu – w celu udzielenia odpowiedzi na zamieszczoną na blogu wiadomość oraz w celu monitorowania aktywności użytkowników bloga.

Administrator danych osobowych

Radca Prawny Katarzyna Papiorek jest administratorem powyższych danych i nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników bloga.

Przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych w komentarzach na blogu jest dobrowolne, do zamieszczania komentarzy nie jest wymagane podanie prawdziwych danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych następuje z zachowaniem bezpieczeństwa, przejrzystości i poufności Danych.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z posiadaniem przez mnie profili w mediach – Facebook, Linkedln przetwarzam dane pozostawione na profilach przez użytkowników ww. mediów społecznościowych. Przetwarzanie danych pozostawionych  w ww. mediach jest dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi i w celach poglądowych co do aktywności użytkowników. Powyższe nie dotyczy przetwarzania danych przez Facebook i Linkedln.

Dostęp do danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty, którym zostało powierzone ich  przetwarzanie jeżeli dostęp taki jest lub będzie konieczny ze względów związanych z technicznym/informatycznym wsparciem bloga, a w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe klientów Kancelarii będą przetwarzane i przechowywane przeze mnie przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania, obowiązujące przepisy prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń.  Dane podane na blogu – przez okres funkcjonowania bloga, z zastrzeżeniem prawa do wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie ich przetwarzania.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponoszę odpowiedzialności za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na prowadzonych przeze mnie stronach.

Prawo do sprostowania danych osobowych i wniesienia sprzeciwu

Użytkownikowi bloga przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: radca@kancelaria-papiorek.pl

Użytkownikom bloga przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „Cookie”

Strona internetowa Kancelarii wykorzystuje tzw. cookies.  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Korzystanie ze strony internetowej Kancelarii oznacza zgodę na ich stosowanie.

Pliki Cookies mogą zawierać: adres komputera Użytkownika lub adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki i in.

Są różne rodzaje plików cookies, z których główne to: – sesyjne (usuwane po zamknięciu danej przeglądarki internetowej), i trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika).

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– ułatwień w korzystaniu ze stron internetowych;

– statystycznym;

– zapewnienia ciągłości sesji internetowej;

– dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik strony w każdej chwili może zablokować wykorzystywanie cookies modyfikując ustawienia danej przeglądarki internetowej.

Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia w dostępnie do zawartości strony internetowej Kancelarii