Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – Bezpieczne dziedziczenie – Czy zawsze?

Od zmiany przepisów, która nastąpiła w 2015 roku zasadą jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeżeli w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku nie odrzucimy spadku i nie przyjmiemy go wprost (czyli całkowicie) – odziedziczymy spadek tylko do wartości masy spadkowej.

Niestety nie oznacza to, że możemy pozostać bezczynni. Mylne jest przekonanie, że skoro dziedziczymy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to nic się nie stanie, jeżeli nic nie zrobimy, bo i tak nie wyjdziemy \”na minus\”.

W rzeczywistości nie zawsze jesteśmy bezpieczni. Na przykład jeżeli przeciwko spadkodawcy było prowadzone postępowanie egzekucyjne, do jego podjęcia z udziałem spadkobierców wystarczające jest uzyskanie przez wierzyciela odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Postanowienie to NIE wskazuje do jakiej kwoty odpowiada spadkobierca.

W ogóle w postanowieniu sąd nie zawsze zamieszcza informację o nabyciu z dobrodziejstwem inwentarza.

Może się więc zdarzyć, że przyjmiemy spadek z takim ograniczeniem naszej odpowiedzialności przekonani, że sprawa jest załatwiona. A w krótkim czasie komornik zajmie nasze konto. Organ egzekucyjny nie będzie nas pytał w jakim zakresie przyjęliśmy spadek, co wchodzi w jego skład, ani w jakim stopniu odpowiadamy za długi zmarłego. I zanim uruchomimy środki ochrony prawnej, ściągnie z naszych środków długi spadkodawcy.

Co w takim razie powinniśmy zrobić?

–> SPIS INWENTARZA/WYKAZ INWENTARZA

Niezwłocznie po dowiedzeniu się o śmierci osoby, po której dziedziczymy doprowadzić do sporządzenia SPISU INWENTARZA.

Jego tańszą alternatywą jest WYKAZ INWENTARZA.

Są to podobne instytucje.

–> inny jest jednak krąg osób uprawnionych do żądania ich sporządzenia

–> o spis możemy wystąpić jako potencjalni spadkobiercy, o wykaz – dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku

–> spis sporządza się jeden, wykazów może być kilka

–> wykaz możemy sami złożyć w sądzie, za spis musimy zapłacić komornikowi

W konkretnej sytuacji należy rozważyć z jakiego środka skorzystać

Zawsze jednak, gdy podejrzewamy, że spadek jest obciążony długami nie powinniśmy ograniczać się do samego przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza, a napewno nie możemy pozostać bezczynni w przekonaniu, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wystarczająco zabezpieczyło nasze interesy.

2 thoughts on “Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – Bezpieczne dziedziczenie – Czy zawsze?”

  1. Pingback: - ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCY ZA ZAPIS W TESTAMENCIEKancelaria Radcy Prawnego - Katarzyna Papiorek - Kancelaria Radcy Prawnego - Katarzyna Papiorek Bez kategorii

  2. Pingback: Kancelaria Radcy Prawnego - Katarzyna Papiorek

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *