Kto nie płaci podatku od spadku? Jakie są warunki zwolnienia z podatku?

Podatek od spadku – kto jest zwolniony?

https://kancelaria-papiorek.pl/blog/sprzedaz-mieszkania-ze-spadku-podatek/Podatek od spadku. Od otrzymanego spadku co do zasady musimy zapłacić podatek

Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie z obowiązku podatkowego członków najbliższej rodziny. 

UWAGA! Opisane poniżej zasady dotyczą spadków otwartych PO 1 stycznia 2007 roku.

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD SPADKU OBEJMUJE: MAŁŻONKA, ZSTĘPNYCH, WSTĘPNYCH, RODZEŃSTWO, PASIERBA, OJCZYMA, MACOCHĘ.

Co istotne, w grupie osób zwolnionych z podatku nie ma teściów/teściowych i zięciów/synowych (wyrok  NSA z 9.7.2019 r., II FSK 2536/17).

Żeby skorzystać ze zwolnienia należy w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwy formularz. Sześciomiesięczny termin co do zasady liczymy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. UWAGA! Na ogół będzie to 6 miesięcy od nabycia spadku, ale nie zawsze. Niekiedy obowiązek podatkowy powstaje wcześniej, a więc termin na zgłoszenie spadku do Urzędu Skarbowego jest inaczej liczony, w rzeczywistości krótszy.

Formularz SD-Z2 – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Nie mamy obowiązku dokonania zgłoszenia do Urzędu Skarbowego jeżeli nabycie w ramach spadku nie przekracza kwoty 9.637 zł lub jeżeli jest udokumentowane aktem notarialnym. UWAGA! Kwota wolna i progi podatkowe uległy zmianie, ostatnia zmiana obowiązuje od 1 lipca 2023 roku.

Podatek od spadku – co ze spadkami otwartymi przed 1 stycznia 2007 roku?

W przypadku spadków otwartych przed tą datą, jeżeli postępowanie spadkowe przeprowadzamy dopiero teraz zawsze należy dokonać analizy aktualnego na datę otwarcia spadku (czyli – śmierci spadkodawcy) stanu prawnego.
Częste są w praktyce sytuacje, gdy prowadzone jest jedno postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po obojgu małżonków, z których jedno zmarło niedawno, a drugie wiele lat temu.
Jeżeli spadek po małżonku zmarłym wcześniej został otwarty przed 2007 rokiem – w stosunku spadku po zmarłych małżonkach będą obowiązywały różne regulacje podatkowe. Od spadku małżonka zmarłego niedawno – możemy być zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku, ale od spadku otwartego PRZED 2007 rokiem trzeba będzie podatek zapłacić.

Z podatkiem od spadku wiąże się temat podatku dochodowego od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, o czym piszę w poście Sprzedaż mieszkania ze spadku.

Zastrzeżenie prawne: Treści zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnych porad czy usług prawnych. Przed podjęciem decyzji należy skonsultować się z radcą prawnym lub innym specjalistą w danej dziedzinie.

2 thoughts on “Podatek od spadku – kto jest zwolniony?”

  1. Pingback: Nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci -  termin na SD - Z2 - Kancelaria Radcy Prawnego - Katarzyna Papiorek

  2. Pingback: Sprzedaż mieszkania ze spadku bez podatku - nowe regulacje

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *